ESCOITA
A ROSALÍA

Cantares galLegos

Poesía, 1863

Contos da miña terra

Prosa, 1864

Follas
Novas

Poesía, 1880