AVISO LEGAL

O presente aviso legal establece as condicións de uso do sitio web https://www.estiquecantas.gal en adiante web, propiedade de Rebordelos S.L (en adiante, a empresa), con domicilio en A Coruña e enderezo electrónico rebordelos@rebordelos.com e con CIF: B70544010

O acceso ao sitio web atribúe a condición de Usuario/a e implica a aceptación plena e sen reservas por parte do/a Usuario/a, de todas e cada unha das condicións incluídas neste Aviso legal.

Todos os dereitos de propiedade intelectual do dominio web e dos seus contidos pertencen, ben á empresa, ben a terceiras persoas, polo que ningún Usuario/a está autorizado/a a facer uso deles, nin almacenalos en ningún soporte físico. O único uso autorizado é o persoal e privado. Quedando, pois, prohibida a modificación ou a utilización comercial de calquera parte da web ou dos materiais nela aloxados. Tan só se autoriza o emprego dos contidos do dominio web con fins informativos e de servizo, sempre que se cite ou se faga referencia á fonte, sendo o/a usuario/a, o único responsable do mal uso dos mesmos.

Para acceder á información contida no sitio web e facer uso dos servizos ofrecidos, os e as menores de idade deben obter previamente permiso dos/as seus/súas nais, pais, tutores/as ou representantes legais.

Os datos, textos, informacións, gráficos ou ligazóns publicados na web, son recopilados con efectos meramente informativos para todas aquelas persoas interesadas nos mesmos sen que, o seu acceso, xere relación comercial, contratual ou profesional entre os/as usuarios/as e a empresa. A empresa resérvase o dereito de modificar os contidos do dominio web sen previo aviso.

As ligazóns e hipertexto que, no seu caso, posibiliten o acceso a través do sitio web a prestacións e servizos ofrecidos por terceiros/as, non pertenecen nin se atopan baixo o control da empresa, polo que non se fai responsable nin da información contida nos mesmos nin de calquera efecto/s que puideran derivarse de dita información.

Infórmase de que os datos incluídos neste formulario, conforme ao previsto no  Regulamento 2016/679 Europeo de Protección de Datos, artigo 5, dos seguintes principios relativos ao tratamento de datos personais que é necesario considerar:

Os datos persoais recollidos a través de enderezo electrónico rebordelos@rebordelos.com formarán parte dun ficheiro automatizado responsabilidade da empresa.

En nome da empresa tratamos a información que nos facilita co fin de prestarlle o servizo solicitado e realizar a facturación do mismo. Os datos proporcionados se conservarán mentras se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obriga legal ou naqueles casos nos que se proceda a entregar datos en forma de informe a terceiros/as.

Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se en Rebordelos S.L estamos a tratar os seus datos personais. Ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando xa non sexan necesarios. Responsable: Identidade: Rebordelos S.L – NIF: B70544010  Mail: rebordelos@rebordelos.com

O/A usuario/a ten terminantemente prohibido introducir calquera tipo de virus no dominio web, así como intentar acceder aos datos do mesmo, modificalos, acceder ás contas de correo, mensaxes, etc. A empresa non será responsable das infraccións de calquera usuario/a que afecten aos dereitos doutro/a usuario/a da web, ou de terceiros/as, incluíndo os dereitos de copyright, marcas, patentes, información confidencial e calquera outro dereito de propiedade intelectual ou industrial.

A empresa fará uso das accións civís ou penais que por lei correspondan, ante calquera utilización indebida do seu dominio web. Os litixios que puideran xurdir en relación a este dominio rexiranse únicamente polo dereito español, someténdose aos Xulgados e Tribunais competentes na provincia de A Coruña.