POLÍTICA
DE PRIVACIDADE

Quen é a responsable?

Empresa: Rebordelos S.L
Domicilio: C/ Pensamentos, 6, A Coruña
CIF: B70544010
 Enderezo electrónico: rebordelos@rebordelos.com

Cal á a finalidade do conxunto de tratamentos?

– Xestión de usuarios/as

– Xestión de comunicacións
– Xestión web

A Responsable procurará, de acordo coa casuística do caso consultado, non conservar ningún dato unha vez atendida a consulta ou contacto efectuado. Mais no caso de que se concerte unha cita ou xuntanza presencial na que se afonde na relación profesional, os datos poderán ser conservados dentro dun tratamento de xestión de clientes e/ou colaboradoras/es durante o tempo que se manteña tal relación contractual e, en todo caso, cos límites establecidos na lei.

Cal é a base que lexitima os tratamentos?

A base xurídica do tratamento é: Consentimento expreso da/o interesada/o

Hai obriga de facilitar datos? cales son as consecuencias de non facelo?

Aos efectos de poder levar a cabo unha atención adecuada, será necesario aportar o nome, número de teléfono e enderezo electrónico da/o usuaria/o visitante da web. O contido da mensaxe que desexe trasladar é totalmente libre e voluntario.

A quen lle proporcionamos os teus datos?

Os datos directos dos nosos formularios de contacto non serán comunicados a ningunha entidade ou terceira/o (coa excepción das entidades privadas que presten os servizos de mantemento e soporte técnico do dominio web, no seu caso)

Que dereitos ten vostede?

Pode vostede exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamiento, e/ou portabilidade dos seus datos
• Pode exercer os seus dereitos enviando un correo electrónico a rebordelos@rebordelos.com 
• Ten dereito a retirar o consentimento prestado en calquera momento sen motivación algunha.
• Igualmente ten dereito a reclamar ante a autoridade de control (AEPD)

De onde obtemos os seus datos? Cal é a súa procedencia?

Todos os datos son obtidos directamente da/o interesada/o e/ou usuaria/o ou do seu representante legal.